Urfremføring i Håkonshallen

Den 10. april ble Knut Våges stykke Luftspeiling 2 urfremført i Håkonshallen av Sjøforsvarets musikkorps med solist Anthony Ringdal på fagott. Leif Arne Pedersen dirigerte.

Dette er musikk som bygger lydlandskap, en mektig opplevelse. Dette skriver Knut om inspirasjonen bak stykket:

Luftspeiling (eller Fata Morgana) er eit fenomen som eg har observert under min oppvekst ytterst i Hardangerfjorden. Under båtreiser på fjorden skjedde det av og til at eit blikk ut mot havet skapte stor undring. Øyar og holmar såg ut som at dei svevde eit stykke over havflata. Dette merkelege synsinntrykket opna sansane for det overnaturlege. Det kunne sjå ut som at naturlovene var oppheva. Båten fortsatte si rute over fjorden, og fenomenet flytta seg med oss; øyar skip og skjer av ulik storleik hang svevande i synsranda uti havgapet.

Scary weather har gjort lydopptaket, filmet og redigert: