Vi gir råd og opplæring

Å gjøre fakta om til historier er mer enn bare teknikk. Du må skifte fokus, fra deg selv og ditt, til den du vil fortelle til. Vil du bli best, må du våge å utfordre konvensjonene, våge å skille deg ut. Våge å få kritikk.

Det krever bevisstgjøring av den enkelte, og at hele organisasjonen er på lag.

Vi holder kurs i historiefortelling, der vi både motiverer og lærer bort metoden, og hjelper dere å finne de gode historiene. Vi hjelper dere også å finne de hos dere som er best til å formidle historiene, og lære dem opp.