Ukens varmeste

2019 var det nest varmeste året kloden vår har vært igjennom siden målingene startet i 1880, bare slått av 2016.

Temperaturen endrer seg fra år til år, men kurvene over viser tydelig hvilken vei det går – kloden vår blir varmere og varmere. De siste fem årene har vært de varmeste på 140 år.

Diagrammet viser avviket fra normal temperatur, der normalen er middeltemperaturen for perioden 1951-1980. Flere ulike institusjoner beregner temperaturen, resultatene til fem av dem er tatt med.

Målinger fra 20.000 værstasjoner, skip og bøyer er brukt, i tillegg til målinger fra forskningsstasjonene i Antarktis.

Det er USAs NASA / NOAA som kommer med nyheten, og organisasjonen konkluderer med at:

… this increase has been driven mostly by increased emissions into the atmosphere of carbon dioxide and other greenhouse gases produced by human activities.

NASA

Oppvarmingen går raskest i nord, tre ganger raskere enn i resten av verden siden 1970, i følge NASA.