En sykkeltur 210 år tilbake i tid

I år feirer Bergen 950-års jubileum. Det var planlagt en rekke arrangement, men så kom korona-pandemien.

Et av arrangementene ute i bydelene skulle styremedlem i Scary weather, Geir Johnsen, stå for. Planen var at han skulle fortelle historien om Haukeland skole, fra starten for 210 år siden og frem til i dag.

Arrangementet ble avlyst, men det finnes jo alternativer. Så vi laget en video, der Geir sykler seg gjennom historien – fra omgangskolen inne i bunn av det som nå heter Svartediket og frem til i dag: