Amazonas brenner

Brannene som herjer i Amazonas er en katastrofe. Ikke bare for menneskene og dyrelivet som holder til i jungelen, for hele planeten.

Det verste er at de kunne vært unngått. Mange av brannene er påsatt, i følge NASA.

– August 2019 skiller seg ut fordi det har vært en merkbar økning i store, intense og vedvarende branner langs hovedveier i det sentrale brasilianske Amazonas. I tidligere år har tørke vært en viktig årsak til brannene. I år gjør antallet branner tidlig i sesongen og stedene det brenner, at vi tror de skyldes rydding av skog og ikke tørke, skriver de på nettsiden sin.

Under ser du brannene satellittene til NASA registrerte mellom 15. og 22. august.

Kilde: earthobservatory.nasa.gov

Brannene og uttalelsene til Brasils president Jair Bolsonaro opprører en hel verden. Engasjementet er så stort, og det er bra. Men ikke all informasjonen du finner i media nå stemmer, følelsene kommer i veien for fakta hos noen.

Filter Media har heldigvis ryddet opp. Les denne dersom du vil ha hele bildet: