Domkirken direkte

Korona-pandemien gjør at det ikke er mulig å gjennomføre gudstjenester, bryllup og begravelser som tidligere. Et stort savn for menighetene, og for familie og venner som ikke får være tilstede.

Domkirken i Bergen ønsker å formidle disse seremoniene på en ny måte. Gudstjenester filmes, redigeres og legges ut på Domkirkens Vimeo-kanal, begravelser og bryllup sends direkte ut på nettet – og så får familiene opptak av sendingen. Kirken har bedt oss om å hjelpe dem med å få tak i utstyr, tilrettelegging og opplæring.

Ronald Toppe og sogneprest Hans Jørgen Morvik

Bildene her er fra en befaring i Mariakirken, Bergens eldste kirke byens eldste bevarte bygning. Den vakre kirken ble bygget en gang mellom 1130 og 1170, og er et populært sted å gifte seg.

Vi laget de første gudstjenestene i påsken, under ser du den som ble lagt ut skjærtorsdag. Her finner du alle.