Partnere i One Ocean Expedition

20. august 2021 la Statsraad Lehmkuhl ut på en spennende reise. Seilskuten skal krysse verdenshavene, og besøke 36 havner over hele kloden. Ekspedisjonen er en del av FNs tiår for havforskning, der målet er å skape oppmerksomhet og dele kunnskap om miljøet i havet.

Skipet er utstyrt som et moderne forskningsfartøy, og blir et flytende universitet i de 20 månedene ekspedisjonen varer.

Her kan du følge One Ocean Expedition

Mediepartner

Alt som skjer om bord, fra forskningen til dagliglivet, skal formidles ut til verden.

One Ocean Expedition har invitert Scary weather med i prosjektet som medie-partner.

Reportere om bord sender video, bilder og tekst til en redaksjon i Bergen, som vi nå er en del av. Redaksjonen gjør det hele om til spennende historier – på nett og sosiale medier, som undervisningsmateriell for skolene, og råstoff til media.

Ronald Toppe og Helene Spurkeland på det som er redaksjonskontoret under ekspedisjonen.

Arendal

Før fortøyningene ble kastet jobbet vi med produksjonsplanlegging, kursing i storytelling, og vi hjalp til med å få på plass det reporterne om bord behøver av teknisk utstyr, og det vi har behov for her på land.

Da Statsraaden la ut fra Arendal sto vi på kaien med kamera: