Nytt prosjekt sammen med UiB

I 2020 inviterte Institutt for informasjons- og medievitskap ved Universitetet i Bergen oss til å hjelpe dem med å gjennomføre kurset MIX202, design for mediebruk.

Kurset lærer studentene å presentere medieinnhold på nye og spennende måter, og i fjor var fokus vær og klima.

En av studentgruppene fikk en oppgave knyttet til «Selge regnet i Bergen»-prosjektet vårt. De skulle designe en mobilapp, som fortalte om vær og klima i Bergen, med Fløyen som utgangspunkt.

På Fløyen planlegger vi å bygge en værmaskin. Ikke den typen vær det er bilde av øverst, men en installasjon, som kombinerer opplevelse og formidling av kunnskap om vær og klima på nye måter. Appen studentene jobber med skal spille på lag med værmaskinen.

MIX250

Prosjektet i fjor ble så vellykket, at både vi og instituttet har lyst til å utvikle prototypen videre. Det gjennomføres som en del av kurset MIX250, bacheloroppgave i medie- og interaksjonsdesign, der studentene har praksisplass hos Scary weather.

De fleste møtene må holdes via Zoom eller Meet

De samme studentene som jobbet sammen i fjor, er nå i full gang. Bilde over er hentet fra oppstartsmøtet i januar, bildene under fra utemøtet vi hadde 11. februar.

Live Aadneram Enevoldsen, Camilla Hermansen (bak Live), Ole Hamre, Petter Bergerud, Anita Nybø, Tommy Kojen og Kristin Eidsheim

Også denne gangen innfridde studentene. De videreutviklet mobil-appen fra MIX202 til Værkampen, som gir værmaskinen spill-egenskaper.

TekLab Bedrift

Samarbeidet med Institutt for informasjons- og medievitskap er så nyttig og kjekt, at vi sammen med dem søkte om midler fra programmet Tiltak for økt arbeidsrelevans i høyere utdanning 2021, der målet er økt fokus på innovasjon i undervisningen.

Innvilges søknaden bevilges det midler i tre år, til videre samarbeid mellom instituttet og bedriftene som deltar. Svaret på søknade kommer i november-desember 2021.