Eli Kari Gjengedal & Ronald Toppe

Vi har jobbet sammen i TV 2 i mange år, og delte på ansvaret for TV 2 Været. Eli Kari som presentatør og redaksjonsleder, Ronald som prosjektleder med ansvar for innholdet, og det tekniske ansvaret for  storm.no.

Det er lenge siden vi begynte å snakke om å starte et nytt selskap sammen, og våren 2018 slo vi til. Scary weather AS ble etablert 12. april.

Scary weather holder til i Media City Bergen, i lokalene til NCE Media i toppen av tårn 3.