Adventskalender for Domkirken

Også i år lager vi adventskalender for Bergen Domkirke.

Bak lukene er det mye historie denne gangen. I middelalderen var Bergen vel så mye preget av kirker og klostre som av hanseater og handel, og sogneprest Hans Jørgen Morvik tar med seg historikerne Alf Tore Hommedal og Mons Kvamme ut i byen og lar dem fortelle. Spennende!

I noen luker møter du ansatte i menigheten, og i andre spiller jazz- og kirkemusiker Carsten Dyngeland sine helt egne versjoner av kjente salmer og julemelodier.

Alle lukene i adventskalenderen finner du her, under kan du høre Carsten Dyngeland spille «Jul, jul, strålande jul» på flygelet i Nykirken.