El Niño og La Niña

En varm liten bror, og en kald liten søster er med å styre været.

Kloden vår har mange sykluser. Natt og dag, og årstidene, kjenner alle, men det finnes flere – både i det varme indre av jorden vår, i havet, og i atmosfæren.

I Stillehavet er det et fenomen som påvirker været på hele kloden: El Niño, den lille gutten på spansk, og søsteren La Niña, den lille jenten. Søskenparet er de to fasene til en syklus som kalles ENSO.

El Niño er varm og La Niña kald.

La Niña

Fra 2020 til 2023 var vannet i overflaten øst i Stillehavet 3-4-5 grader kaldere enn normalt. Årsaken er at passatvinden, som blåser fra øst mot vest, var uvanlig sterk og skjøv vannet i overflaten vestover mot Indonesia.

Vannet må erstattes, og det skjer ved at ekstra mye vann ble trukket opp fra dypet utenfor kysten av Sør-Amerika. Dette vannet er kaldt, og på kartet under ser vi hvordan det bredde seg vestover som et blått belte den 16. desember 2022.

La Niña. Avvik fra normal sjøtemperatur 16. desember 2022. Kart: Earth Nullschool

Temperaturen i sjøen påvirker atmosfæren over. Det varme vannet som samles opp vest i Stillehavet varmer opp luften over. Det skal lite til før lommer av varm luft begynner å stige oppover, som en varmluftsballong. Varm luft kan holde på mye vanndamp, og den tar luften med seg oppover.

Høyt der oppe synker temperaturen, luften kjøles ned, og klarer ikke å holde på vanndampen lenger. Det dannes skyer, og begynner å regne. La Niña fører derfor til mer nedbør enn normalt over Indonesia, Filippinene og Malaysia. Også Australia og den sørlige delen av Afrika får mer nedbør enn normalt.

Fasene i ENSO. Illustrasjon: Wikipedia

Men fenomenet endre været også lenger unna. Nord-øst i Afrika gjør La Niña det tørt, og det blir tørrere enn normalt også vest i Sør-Amerika. Brasil lenger nord får det våtere. Også Canada og den nordlige delen av USA får mer nedbør enn normalt, spesielt om vinteren. Sør i USA blir det tørrere.

Effekten av La Niña er så kraftig, og påvirker så store områder, at årene fenomenet oppstår har vært de kjøligste når vi ser på temperaturen for hele kloden under ett.

La Niña varer fra noen måneder til et par år, og så normaliserer temperaturen i havet seg igjen.

El Niño

El Niño er den andre fasen i ENSO-syklusen, og er på mange måter det motsatte av La Niña. Fenomenet oppstår når passatvinden er uvanlig svak, eller til og med snur og blåser mot øst i stedet for mot vest.

Det gjør at overflatevannet blir liggende i ro, det strømmer ikke lenger opp vann fra dypet utenfor Chile, og Stillehavet blir varmere og varmere. I 2023 overtok varme El Niño fra kalde La Niña, kartet under viser forholdene i Stillehavet 16. desember 2023.

El Niño. Avvik fra normal sjøtemperatur 16. desember 2023. Kart: Earth Nullschool

Bunnvannet er rikt på næring, og uten nye tilførsel fra dypet blir overflatevannet ikke bare varmere, men også mer og mer næringsfattig. Det vanligvis så rike fisket utenfor Chile kan bryte helt sammen i El Niño-år, og fugl, sjøløver, sel og hval sliter med å finne nok mat.

Dersom den fuktige og varme El Niño-vinden blåses inn mot Andesfjellene løftes den opp av fjellene og kjøles ned. Det gjør at det kan falle enorme mengder nedbør i ørkenområdene i Chile, Peru og Ecuador, med flom og jordskred som resultat.

På vestsiden av Stillehavet gjør El Niño luften tørrere, og monsunregnet som jordbruket i Sørøst-Asia er så avhengig av kan svikte.

Påvirker den globale temperaturen

I følge NOAA har havet tatt opp 90 prosent av varmen som utslippet av klimagasser har ført til. Svingningene i ENSO syklusen påvirker derfor den globale temperaturen. El Niño-årene har vært de varmeste årene vi har registrert på kloden vår, men som figuren under viser gjør den globale oppvarmingen at selv La Niña-år nå er varmere enn det El Niño-årene var for bare 20 år siden.

Avvik fra normal temperatur og fasene i ENSO. Kilde: NOAA