Derfor er polare lavtrykk så skumle

Vanlige lavtrykk har meteorologene god kontroll på. De utvikler seg ofte der kald luft fra Arktis møter varmere og fuktigere luft sørfra; det vi kaller polarfronten. Værmodellene klarer å beregne dem før de har utviklet seg, flere dager før de når frem til kysten vår med nedbør og vind.

Polare lavtrykk ligner på tropiske sykloner – en virvel av skyer rundt et stille øye. Kilde: StormGeo

Som troll av eske

Polare lavtrykk er en helt annen historie. De er små, veldig kraftige, og kan dukke opp som troll av eske.

Dagens værmodeller sliter med å forutsi dem, meteorologene ser dem ofte først når satellittene fanger dem opp på bildene de tar. Du kan ha dradd på jobb i fin vær med blå himmel og sol, og stå fast en heftig snøstorm på vei hjem igjen.

Barentswatch varsler polare lavtrykk, her kan du sjekke om det er noen på vei mot kysten nå.

Flere polare lavtrykk har dannet seg i nordavinden. Kilde: Erik Kolstad / StormGeo

Minner om tropiske sykloner

Polare lavtrykk dannes når kald luft fra Arktis blåser sørover det mye varmere Barentshavet. Temperaturforskjellen gjør luften ustabil, og da kan luften noen ganger begynne å rotere.

Lavtrykkene kan minne om tropiske sykloner, med en virvel av skyer rundt et stille øye.

Akkurat som i tropiske sykloner er det temperaturforskjellen mellom hav og luft som er motoren. Og som dem svekkes de polare lavtrykkene når de kommer inn over land.

Flere forlis

Polare lavtrykk har ført til flere forlis. Det meste kjente er skjedde utenfor Finnmark i 1974.

En eller annen gang den 8. eller 9. februar forsvant den britiske reketråleren Gaul så godt som sporløst. Det eneste som er funnet er en redningsbøye. Mannskapet rakk ikke å varsle om problemer før båten sank, og alle de 36 om bord mistet livet.

– Værmeldingen lød på stiv kuling, men det har vist seg i ettertid at båten sannsynligvis befant seg i det mest intense området av den polare stormen da den gikk ned, skrev Erik W. Kolstad i en artikkel om uværene.

Gaul forsvant sporløst Foto: Hulltrawler.net

Forliset skjedde midt under den kalde krigen, og det at skipet forsvant så brått gjør at det fortsatt spekuleres i om Gaul ble senket av en russisk ubåt.

Flytter seg

I doktorgradsavhandlingen sin fra 2007 konkluderte Kolstad med at området der det danner seg polare lavtrykk vil flytte seg i fremtiden.

Mindre is i Arktis gjør at de kan oppstå over et større havområde, og stadig lenger nordover.

– Det gjenstår å se om dette betyr at færre lavtrykk treffer på kysten vår. Inntil videre må vi leve med dem, skriver han.