Nå må du se etter nattlysende skyer

Meteorologene kaller dem noctilucente skyer, de bleke blå skyene som av og til blafrer på himmelen midt på natten. Noctilucent betyr nattlysende, men spøkelseskyer er kanskje bedre navn. Skyene dukker opp som troll av eske, og ingen vet helt sikkert hvordan de blir til der de svever høyt oppe på himmelen en kort stund.

Om sommeren

Nattlysende skyer finnes bare lengst nord og lengst sør på kloden. Du kan bare se dem om sommeren, oftest en eller annen gang fra midten av juni til midten av august her nord.

Derfor lyser skyene. Illustrasjon: NASA

Skyene svever 80 kilometer oppe, det dobbelte av vanlige regnskyer, og så høyt at de treffes av solstråler lenge etter at solen er gått ned. Fargen får de fordi solstrålene brytes i atmosfæren. Det er bare den blå delen av lyset som når opp til skyene, den røde delen farger solnedgangen.

Det må være mørkt for at du skal se skyene. Vent til en liten time etter at solen har gått ned, og se vestover.

Space X?

Nattlysende skyer ble første gang sett i 1885. De er blitt vanligere med årene, og dukker opp stadig lengre sør. 

Skyene svever så høyt oppe at vanlige værballonger ikke når opp til dem, og meteorologene vet lite om fenomenet. En teori er at det er økningen av klimagassen metan i atmosfæren som gjør skyene vanligere.

Metan omdannes til vanndamp høyt oppe i atmosfæren, mye høyere oppe enn det normalt finnes vann. Det kan være denne vanndampen som blir til iskrystallene i skyene, i følge NASA. Også rester etter meteorer som går i oppløsning når de treffer atmosfære kan danne nattlysende skyer.

De nattlysende skyene lå som en blå ring rundt Antarktis i januar 2018. Foto: NASA

Nå har NASAs AIM satellitt oppdaget flere av dem enn det har vært registrert på 15 år. Satellitten ble skutt opp i 2007 for å registrere skyene, og forsøke å finne forklaringen bak dem.

Den plutselige økningen nå i juli 2022, kan skyldes oppskytingene av flere Space X raketter de siste ukene, utslippene fra dem sprer også vanndamp høyt oppe i atmosfæren.