Permafrosten smelter

Et hus med setningsskader sett i Dawson, Yukon, vestligste delen av Canada mot grensen til Alaska. Bygninger er blant infrastruktur som påvirkes av tinende permafrost. Foto: Bernd Etzelmüller/UiO

Rundt 20 prosent av bakken på kloden er frosset hele året, i Arktis og høyt til fjells.

I disse områdene er bygninger, veier, broer, rørledninger, satt oppå en frossen blanding av jord, grus og stein, bundet sammen av is.

I følge Titan.uio.no er nå mye av permafrosten i ferd med å tine.

70 prosent av dagens infrastruktur i Arktis har høy risiko for å bli påvirket av tinende permafrost de neste 30 årene – selv om klimaendringsmålene i Paris-avtalen blir møtt.

De blå og grønne områdene viser hvor det er permafrost i dag. I de blå områdene kan permafrosten være borte i 2060. Punktene viser hvor forskerne gjorde målingene sine. Kart: Jan Hjort et al, Nature Communicationsvolume 9, Article number: 5147 (2018)

Årsaken til tiningen er den globale oppvarmingen, som går raskere i Arktis enn lenger sør på kloden.

Tiner permafrosten blir det som var en stabil og fast bakke til bløt gjørme. Fundamenter som før sto støtt og stabilt siger sammen, bygninger ødelegges, og risikoen for brudd i gass- og oljerørledninger øker.

Bildet øverst viser et hus med setningsskader i Dawson, Yukon, vest i Canada. Bildet er tatt av Bernd Etzelmüller/UiO.

Tallene er hentet fra en forskningsrapport publisert i Nature i 2018.