Ny skummel CO2-rekord

I mai 2013 passerte CO2-innholdet i atmosfæren 400 ppm. Ppm betyr milliontedeler, så det høres kanskje ikke mye ut. Men det er det, mer enn på 800.000 år.

Nå har vi passert en ny farlig milepæl. I 2017 lå CO2-innholdet over 400 ppm i gjennomsnitt for hele året, 405,5 ppm, skriver NRK.

I følge Verdens meteorologiorganisasjon, WMO, må vi nå mellom tre og fem millioner år tilbake i tid for å finne like mye CO2 i atmosfæren.

Da var den globale temperaturen to-tre grader høyere enn i dag, havnivået 10-20 meter høyere, og det var lenge igjen til de første menneskene utviklet seg. Det skjedde først rundt 200.000 år siden, i Afrika.

Klimaforsker Rasmus Benestad er ikke i tvil om årsaken til økningen.

– Det at vi pumpar opp meir olje og gass, og hentar ut kol gjer at det blir slik. Det er rett og slett matematikk. Når vi hentar dette opp vil det bli til CO2, sier han til NRK.

Øverst ser hvor mye CO2 det er i atmosfæren nå.

Frem til rundt 1850 var innholdet av CO2 i atmosfæren relativt konstant. Da begynte vi å ta i bruk kull, olje og gass som energikilder, og CO2-innholdet økte voldsomt.

Under kan du se hvordan CO2-innholdet har variert siden år 1700.

Slik har CO2-innholdet i atmosfæren utviklet seg. Kilde: scripps.ucsd.edu
Slik har CO2-innholdet i atmosfæren utviklet seg. Kilde: scripps.ucsd.edu

Luften vi puster består av 78 prosent nitrogen og 21 prosent oksygen. Den siste lille prosenten opp til 100 er andre gasser. CO2 er en av dem, 0,0405 prosent for å være nøyaktig.

Ikke mye altså, men CO2 er livsviktig for oss. Sammen med metangass og vanndamp bremser CO2 varmestålingen fra kloden vår og ut i rommet igjen. Hadde det ikke vært for disse drivhusgassene ville gjennomsnittstemperaturen på kloden vært 33 grader lavere.