Nå må du ut og se etter nordlys

Solen nå. Foto: SDO

Et digert «hull» i solatmosfæren slipper ut en strøm av ladde partikler akkurat nå. Partiklene treffer nå Jorden, fanges opp at magnetfeltet som omgir kloden vår, og føres ned til polene der de lager nordlys.

Over ser du hvordan solskiven ser ut mandag formiddag. Bildene er det solobservatoriet SOHO som tar. Solen ser jevnt gul og fin ut, men et spesielt filter gjør at «hullet» i atmosfæren blir synlig som en mørk uregelmessig flekk.

Det er i dette «hullet» de ladde partiklene slipper ut. Illustrasjon: Spaceweather

I det mørke området er magnetismen så svak, at enorme skyer av ladde partikler strømmer ut i rommet. 

Når de ladde partiklene fra solen når frem, fanges de opp av magnetfeltet til Jorden, og føres ned mot polene. Det er da showet starter.

Slik blir fargene til. Illustrasjon: Ronald Toppe / tv2.no

200 kilometer over oss treffer partiklene oksygenatomene i atmosfæren. Ladningen får atomene til å lyse opp, i rødt. Nitrogenatomene i luften treffes også, og mellom 120 og 180 kilometer over oss lyser de blått. Samtidig sender nitrogenatomene fra seg elektroner. Når disse elektronene treffer oksygenatomene i luften rund, begynner de å lyse opp i grønt.

Nitrogenatomene som treffes under 120 kilometer oppe, lyser fiolett.

Klokken 12 er det nordlys så langt sør som til Oslo. Er vi heldige holder aktiviteten seg høy til mørket faller på, følg med på nordlysvarselet til storm.no.

Finn deg et sted uten forstyrrende lys fra byen, og se mot nord.

Under ser du en film NASA har laget, med bilder av nordlys tatt fra den internasjonale romstasjonen ISS.