Derfor er ikke tsunamibølger som andre bølger

Indonesia september 2018

Videoen under er fra tsunamien som rammet Sulawesi i Indonesia 28. september. Minst 1200 mennesker omkom etter jordskjelvet og tsunamien.

Det mest skremmende med videoen, er de fortvilede advarslene som ropes ned til folk som ikke ser bølgen komme.

Ikke som andre bølger

Under en storm er det bare den øverste delen av havet som rører på seg. Bølgene blir store og ødeleggende, men vannet når bare noen meter inn på land. 

Tsunamibølger dannes oftest av jordskjelv under havoverflaten. 

Rystelsen får havbunnen til å flytte litt på seg, og hele vannsøylen settes i bevegelse, fra bunn til topp. Selv om havbunnen bare har beveget seg noen centimeter, settes derfor enorme mengder vann i bevegelse.

Tsunamier kan dannes nå det går skred i skråninger på havbunnen. Men som regel er årsaken jordskjelv, som får havbunnen til å løfte litt på seg.

Senteret i jordskjelvet ved Sulawesi lå inne på land, men det var kraftig, styrke 7.5, og kunne merkes langt unna.

Trenges sammen

Ute på havet er tsunamibølger ganske lave, ofte godt under en meter. Men de er veldig dype og lange.

Når bølgene nærmer seg land blir sjøen grunnere, og de enorme mengdene med vann trenges sammen.

Når et skjelv løfter havbunnen settes hele vannsøylen i bevegelse. Når bølgene når land er det enorme mengder vann som trenges sammen. Illustrasjon: Wikipedia Commons / Ronald Toppe

Bølgene vokser i høyde, men det er lengden på bølgen som er hovedproblemet. Bølgelengden kanskje er åtte ti minutter, og under en tsunami er det som om vannet aldri slutter å strømme inn over land.

Havet kan nå flere kilometer innover, og river med seg alt på sin vei. Biler, båter og skip, hus løftes av grunnmuren og alt feies med.

Tsunamien kan komme i flere bølger, og vannstanden stige i raske sprang.

Strie elver

Til slutt skal alt vannet ut i havet igjen. Det flommer tilbake som strie elver, fulle av gjørme, bygningsrester og annet som bølgene ødela på vei inn.

Slutten på en tsunami kan være vel så dødelig som den første bølgen.

Videoen under er laget av NOAA, og viser hvordan en tsunami utvikler seg.