An der schönen blauen Donau? Stemmer det?

Like vest for Melk i Østerrike er Donau grå, ikke blå

Alle har hørt valsen Johann Strauss skrev i Wien i 1866. Den er en gjenganger på klassiske sviske-konserter, og ble også brukt i filmen «2001: – En romodyssé». Men stemmer det at Donau er blå? Både ja og nei.

Bildet øverst er tatt like vest for Melk i Østerrike. Tårnet du ser i bakgrunnen er kirken i det enorme Benedictiner-klosteret i byen. Her er ikke Donau blå, elven er grå.

På bildet under, derimot, er Donau blå. Det er tatt i den tyske byen Passau noen titalls kilometer lenge oppe i elven.

Det er i Passau det skjer. Her skifter Donau farge.

Passau i Tyskland.
Passau i Tyskland.

Donau er 2860 kilometer lang, og Europas nest lengste elv, etter Volga. Den starter i Schwarzwald sørvest i Tyskland, og munner ut i Svartehavet i Romania. På veien renner over 30 større sideelver inn i Donau. En av dem er elven Inn, som har gitt navn til byen Innsbruck.

Inn starter vest for St. Moritz i Sveits. Den tar med seg smeltevann fra alpene, og farges brun av sand og leire som graves løs på veien ned mot slettene i Tyskland. I byen Passau renner Inn ut i Donau. Der er Inn både bredere, og har større vannføring enn Donau. Også elven Ilz renner inn i Donau i Passau.

Vannet fra de tre elvene renner side om side i noen hundre meter, og skillet er lett å se. Donau og Ilz er mørke og klare, Inn helt brun. Så blandes elvevannet sammen, og renner grått videre østover.

Donau var tidligere sterkt forurenset av tungindustrien i Øst-Europa. Nå er forholdene bedre, selv om plast og utslipp fra jordbruket fortsatt er et problem. Vannet renses og brukes til drikkevann, folk bader og fisker i elven, og de gamle trekkveiene langs elvebreddene er gjort om til populære sykkelveier.

Ved Rossatz er det en populær badeplass. Dürnstein ligger på den andre bredden.

Har du ikke hørt «An der schönen blauen Donau»? Da kan du hører den her: